Køer i PBXAdmin

Opsæt og administrer køer i PBXAdmin.

1. Under køer kan du oprette køer, redigere køer, prioritere ringerækkefølgen af køer og til-/afmelde telefoner til køer.

Funktion Beskrivelse
2. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på køen. Det er dette nummer, som telefoner skal logge på. Eks. ”2*2000” for at logge på Kundeservicekøen.
3. Navn Navnet på køen kan eks. være lokalitet eller afdeling.
4. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af køen. (Eks. ’Kundeservice Århus’).
5. Antal tilmeldte Se hvor mange agenter der er logget på køen.
6. Gå til Her kan du se, om der er valgt, hvor den skal ’Gå til’, hvis specifikke kriterier er opfyldt, som vælges under opsætningen af køen.
7. Tilføj kø Her kan du oprette en ny kø som kan bruges i virksomhedens kaldsflow.
8. Prioritering af køer Her kan du se og aktivere prioriteringen af dine forskellige køer. Læs mere om denne funktion i Prioritering af køer afsnittet.

Når du vil redigere en kø, skal du trykke på den kø, du vil redigere. Du vil derefter få et nyt vindue op, der indeholder informationer om den valgte kø som vist nedenfor.

køer-2-1

Funktion Beskrivelse
1. Navn Navnet på køen kan eks. være lokalitet eller afdeling.
2. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af køen. (Eks. ’Kundeservice Århus’).
3. Gå til Her kan du vælge, hvad køen skal viderestille til, hvis den maksimale ventetid er nået, kø-størrelse eller hvis der ingen er tilmeldt i køen.

Du behøver ikke vælge type for at slå et lokalnummer op. Dette kan bruges, hvis du har mange lokalnumre, der hedder det samme, men har forskellige funktioner.

4. Ventemusik Her kan du vælge, hvilken ventemusik du vil have på en kø. Du kan godt have forskelligt ventemusik på forskellige køer.
5. Ringemetode Alle ledige samtidig ringer alle ledige telefoner op, der er tilmeldt køen på samme tid.

Rundringning ringer en telefon op af gangen. Fast tilfældig rækkefølge. Rækkefølgen kan ikke redigeres og er den samme hver gang.

Længst ledig ringer på agenten er har været ledig længst tid. Bliver ved med at ringe til den agent indtil, vedkommende ikke længere har været ledig længst tid.

Rundringning, længst ledige først ringer den telefon, som har været længst ledig op. Hvis denne telefon er optaget, ringer den på den næste telefon i rækken.

Rundringning, færrest antal opkald først ringer den telefon op, som har taget færrest kald. Hvis denne telefon er optaget, ringer den på den næste telefon i rækken.

Rundringning, tilfældig rækkefølge ringer én telefon op af gangen ved tilfældig udvælgelse.

Alle samtidig (inkl. optagede) ringer alle telefoner op på en gang, også dem der er optagede.

Ringerækkefølge, viderestil ringer til medarbejdere alt efter prioritet. Når den har ringet alle medarbejdere igennem, viderestiller den til den funktion, der er valgt i Gå til.

Ringerækkefølge, fast start ringer på medarbejdere alt efter prioritet. Når den har ringet alle medarbejdere igennem, starter den forfra med prioritet 1.

6. Annonceringssprog Her kan du vælge, på hvilket sprog der skal annonceres plads i køen. Du kan vælge mellem dansk, engelsk, norsk, svensk og tysk.
7. Annonceringsinterval Her kan du vælge, hvor ofte en person får oplyst, hvilket nummer han/hun er i køen.
8. Ring mig op Slå til/fra om der skal annonceres muligheden for at blive ringet op, når man sidder i kø.
9. Ring mig op annonceringsinterval Angiv, hvor ofte ’Ring mig op’- speaket skal annonceres.
10. Ring mig op e-mail Angiv den mailadresse, der skal sendes ’Ring mig op’ til.
11. Ring mig op speak Indtal et speak, fx ”Vi har i øjeblikket meget travlt, hvis du ønsker at blive ringet op tryk #, ellers vent venligst på først ledige medarbejder” OBS # er aktiveringstast, så det skal fremgå af speaket. Når man trykker #, vil MobiKOMs ’Ring mig op’- speak afspilles og bede om, at man indtaster et 8-cifret
telefonnummer og afslutter med #. Hvis man trykker #, vil der samtidigt blive lagt på for kaldet.
12. Automatisk callback Slå til/fra om der skal annonceres muligheden for at blive ringet op, når det er ens tur i køen.
12. Callback annonceringsinterval Her skal du angive, hvor ofte automatisk callback speak skal annonceres (kan først ses når Automatisk callback er aktiveret)
13. Ringetid Her kan du vælge, hvor længe der ringes på hver enkelt medarbejder, før den går videre til næste.
14. Maksimal ventetid Her kan du bestemme, hvor lang tid man maksimalt må vente i køen, før man bliver stillet videre til det, der er bestemt i ’Gå til’. Tiden bestemmes i sekunder.
15. Kø-størrelse Her kan du bestemme, hvor mange der maksimalt må være i kø. Hvis det maksimale antal er nået, vil kald blive stillet videre til det, som er bestemt under Gå til.
16. Pause efter opkald Her kan du bestemme, hvor meget pause man skal have, efter man har afsluttet et kald.
17. Vis køens lokalnummer Hvis du gerne vil have, at kø-kald til din mobiltelefon bliver vist med kø-nummeret, skal du sætte et flueben i her.
18. Agenter Her kan du se, hvilke telefoner der er logget på køen. Du kan også logge telefoner af og på via denne menu. Under ”Agent” skal du vælge, hvilken telefon du vil have på køen.

Administrer prioritering af køer

Hvis du som medarbejder f.eks. er tilmeldt en supportkø, som har 1. prioritet og en salgskø, som har 2. prioritet, vil du altid først få kald fra supportkøen, som har 1. prioritet.

Når der ikke er flere kald på supportkøen, vil du dernæst modtage kald fra salgskøen, som har 2. prioritet. Bliver køen med 1. prioritet aldrig tømt, vil du således aldrig få kald fra køen med 2. prioritet.

For at aktivere funktionen skal man på PBXadmin.dk gøre følgende:

1. Under menupunktet Køer klikker du på knappen Prioritering af køer.

køer-5

2. Sæt flueben ud for Aktiver funktion i dialogboksen og tryk på Gem.

køer-3-1

2. Ud for hver kø kan du nu vælge prioriteringen.

køer-4-1

🔄  OPDATER SYSTEM

Husk at trykke på OPDATER SYSTEM i øverste højre hjørne for at udgive dine ændringer.

Updated on marts 9, 2022

Var denne artikel til hjælp?

Brug for Support?
Kan du ikke finde det svar du leder efter? Bare rolig, vi er her for at hjælpe!
KONTAKT SUPPORT